אתר מגד 5

באר מגד 5 נקדחה בשנת 2009 בדרום מזרחה של חזקת ראש העין I/11 לעומק של 4700 מ'.

עם תום פעולות הקידוח, בוצע בבאר תהליך המרצה על מנת לשפר את זרימת הנפט אל מעל לפני השטח. שכבת הנפט אליה חודרת באר מגד 5 מורכבת מ - 8 מקטעים. המקטע העמוק ביותר הינו מקטע מס' 1 שמגיע לעומק של כ-4700 מ', והרדוד ביותר הוא מקטע מס' 8 שמגיע לעומק של 4000 מ'. נכון להיום, נפט מופק בזרימה טבעית ממקטע אחד בלבד - 8b.

החל מיוני 2011 ועד היום, באר מגד 5 מפיקה נפט באופן סדיר ומסחרי במסגרת מבחני הפקה ארוכי טווח. קצב הזרימה הטבעית של הנפט  שהחל בכ- 800 חביות ליום עומד כיום על כ- 400 חביות נפט.

תהליך ההפקה מבוצע באופן רציף וטבעי גם בשבתות וחגים, וזאת על פי היתר הילכתי שהתקבל מהרב עדין שטיינזלץ שליט"א וממכון צומת.

אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה