אתר מגד 6

באר מגד 6 נקדחה בשנת 2013 כקילומטר דרומית לבאר מגד 5 לעומק של 4754 מ'.

במהלך מבחני ההפקה שהחלו בחודש אוגוסט 2016 והסתיימו בחודש
דצמבר 2016 הופקו מבאר מגד 6 כ 45 אלף חביות נפט וכן מי תצורה. 

בהסתמך על המידע שהתקבל מהמבחנים, השותפות בסיוע יועציה,
תבחן את הפעולות העתידיות שיבוצעו בבאר.


אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה