זימון אסיפה כללית ל 02/09/2018

בתאריך 17/07/2018 הוחלט על כינוס אסיפה כללית
שתתכנס ביום א', בתאריך 02/09/2018 בשעה 18:00
בכתובת: סמינר אפעל, רמת אפעל, אולם "בית חומה"
זימון לאסיפה ופירוט הנושאים שיועלו בה ניתן למצוא באתר מאיה בקישור כאן
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה