קישור לדוח הזימון המתוקן שפורסם הערב לבקשת המפקח ובו הבהרות "טכניות" נוספות בעניין האסיפה הכללית.

מצ"ב קישור לדוח הזימון המתוקן שפורסם הערב לבקשת
המפקח ובו הבהרות "טכניות" נוספות בעניין האסיפה הכללית:
http://maya.tase.co.il/reports/details/1096385
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה