חדשות ועדכונים

זימון אסיפה כללית ל 02/09/2018

בתאריך 17/07/2018 הוחלט על כינוס אסיפה כללית
שתתכנס ביום א', בתאריך 02/09/2018 בשעה 18:00
בכתובת: סמינר אפעל, רמת אפעל, אולם "בית חומה"

קישור לדוח הזימון המתוקן שפורסם הערב לבקשת המפקח ובו הבהרות "טכניות" נוספות בעניין האסיפה הכללית.

קישור לדוח הזימון המתוקן שפורסם הערב לבקשת המפקח ובו הבהרות "טכניות" נוספות בעניין האסיפה הכללית.

קידוח מגד 5 - עדכון

עדכון לגבי קידוח מגד 5

מכתב מהממונה לגבי מבחני הפקה במגד 6

מכתב מהממונה לגבי מבחני הפקה במגד 6

מינוי מנכ"ל זמני מר אמיר בן דוד

מינוי מנכ"ל זמני מר אמיר בן דוד
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה