חדשות ועדכונים

זימון אסיפה כללית ל 20.06.2018

בתאריך 14/05/2018 הוחלט על כינוס אסיפה כללית שתתכנס ביום ד', 20/06/2018 בשעה 18:00.
קישור לזימון באתר מאיה

קישור לדוח הזימון המתוקן שפורסם הערב לבקשת המפקח ובו הבהרות "טכניות" נוספות בעניין האסיפה הכללית.

קישור לדוח הזימון המתוקן שפורסם הערב לבקשת המפקח ובו הבהרות "טכניות" נוספות בעניין האסיפה הכללית.

קידוח מגד 5 - עדכון

עדכון לגבי קידוח מגד 5

מכתב מהממונה לגבי מבחני הפקה במגד 6

מכתב מהממונה לגבי מבחני הפקה במגד 6

מינוי מנכ"ל זמני מר אמיר בן דוד

מינוי מנכ"ל זמני מר אמיר בן דוד
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה