חדשות ועדכונים

קישור לדוח הזימון המתוקן שפורסם הערב לבקשת המפקח ובו הבהרות "טכניות" נוספות בעניין האסיפה הכללית.

קישור לדוח הזימון המתוקן שפורסם הערב לבקשת המפקח ובו הבהרות "טכניות" נוספות בעניין האסיפה הכללית.

קידוח מגד 5 - עדכון

עדכון לגבי קידוח מגד 5

זימון לאסיפה ל 15.05.2017 + כתב הצבעה

זימון לאסיפה ל 15.05.2017 + כתב הצבעה

מכתב מהממונה לגבי מבחני הפקה במגד 6

מכתב מהממונה לגבי מבחני הפקה במגד 6

מינוי מנכ"ל זמני מר אמיר בן דוד

מינוי מנכ"ל זמני מר אמיר בן דוד
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה