חדשות ועדכונים

זימון אסיפה ל 25/10/2017

הוחלט על כינוס אסיפה כללית ב 25/10/2017 בשעה 17:30 באולם בית שפירא בבארות יצחק

קישור לדוח הזימון המתוקן שפורסם הערב לבקשת המפקח ובו הבהרות "טכניות" נוספות בעניין האסיפה הכללית.

קישור לדוח הזימון המתוקן שפורסם הערב לבקשת המפקח ובו הבהרות "טכניות" נוספות בעניין האסיפה הכללית.

קידוח מגד 5 - עדכון

עדכון לגבי קידוח מגד 5

מכתב מהממונה לגבי מבחני הפקה במגד 6

מכתב מהממונה לגבי מבחני הפקה במגד 6

מינוי מנכ"ל זמני מר אמיר בן דוד

מינוי מנכ"ל זמני מר אמיר בן דוד
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה