כתב הצבעה לאסיפה הכללית שתתקיים בתאריך 21.1.16

מצורף כתב הצבעה לאסיפה הכללית שתתקיים בתאריך 21.1.16
בנאות אפעל אולם בית חומה בשעה 18:00

כתב הצבעה 
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה