הגנה על הסביבה

אחד האתגרים הגדולים של תעשיית האנרגיה הוא ההתמודדות עם סוגיות סביבתיות, צמצום ההשפעה הסביבתית ומציאת פתרונות כלכליים וירוקים לכל נושא במהלך חיפוש והפקת נפט וגז.

השותפות מתמודדת עם האתגר באמצעות עבודה משותפת של הנהלת השותפות עם הגופים הרגולטורים והסביבתיים העוסקים בנושא, לגיבוש שביל זהב שיאפשר את פיתוח שדה מגד תוך כדי התחשבות ומודעות לפן הסביבתי.

כחלק מתהליך זה, השותפות משקיעה משאבים רבים כדי לרכוש ולהטמיע באתריה טכנולוגיות סביבתיות מתקדמות ולתרום לשמירה על הסביבה. בנוסף, בגבעות עולם מועסקת מחלקה ייעודית לענייני איכות הסביבה המבצעת בקרה פנימית ומוודאת עמידה בדרישות הרגולציה בנושא.

על אף הגידול הצפוי בהפקת נפט וגז בשנים הקרובות, השותפות מבצעת פעולות ונערכת לצמצום ההשפעות הסביבתיות, בין השאר על ידי התייעלות אנרגטית וצמצום שטחי התפעול לאיזורים מרכזיים בעלי טביעת רגל סביבתית נמוכה.

אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה