גבעות עולם

גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993) הנה שותפות מוגבלת הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. השותפות פועלת בתחום חיפושי נפט והפקתו החל משנת 1993. 

השותפות הינה הבעלים של חזקה  לפיתוח שדה הנפט מגד שהתגלה על ידה לאחר שביצעה פעולות חיפוש וקדיחה של שלוש בארות - מגד 2, מגד 3, ומגד 4 בשטח הרשיון שקדם לקבלת החזקה.

החזקה הוענקה לשותפות על ידי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות, האנרגיה והמים, באזור ראש העין, בשטח כולל של כ–240 קמ"ר.

בשנת 2009 נקדחה באר מגד 5. בבאר זו נמצא נפט בכמויות מסחריות ובאיכות גבוהה מאוד (39-40  API).

 תפוקת הנפט שהצטברה מבאר מגד 5 מתחילת ההפקה בחודש יוני 2011 הינה 1,131,000 חביות (כ – 178,673 מ"ק) נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים ליום 31.03.2019.

 

חדשות ועדכונים

אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה